Behandeling

Behandeling

Therapie:
In 1 à 2 intakegesprekken brengen we samen de klacht, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart. Ook u als persoon en de manieren van problemen oplossen die bij u passen komen aan bod. Op basis hiervan komen we tot een diagnose, een behandeldoel en de werkwijze. Ik bespreek met u welk behandelaanbod naar verwachting passend zal zijn.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft drie "behandelproducten" vastgesteld, die in de BGGZ geboden worden: de behandeltrajecten

  • Kort (tot 294 min.), voor lichte problematiek;
  • Middel (tot 495 min.), voor matig ernstige problematiek;
  • Intensief (tot 750 min.), voor ernstige problematiek;
  • Onvolledig (tot 120 min.), de intakefase, dan wel wanneer de problematiek te ernstig of te licht is voor behandeling binnen de BGGZ.

In het aantal behandelminuten is dossiertijd (verslaglegging, consultatie e.d.) inbegrepen.

Komen we tot de conclusie dat een behandeling binnen de BGGZ niet passend is, dan zal ik u doorverwijzen, of terug verwijzen naar de huisarts met een ander advies. Wanneer we een behandeling starten kan de geschatte behandelduur onvoldoende blijken te zijn. In overleg kunnen we dan samen kiezen voor een "zwaarder" behandeltraject. Uw behandeling wordt dan toch vergoed. Ook kan de geschatte behandelduur te lang blijken te zijn; we kunnen dan eerder tot afronding besluiten.

De duur van de individuele gesprekken is gewoonlijk 45 minuten.

De vervolgsessies besteden we aan de behandeling. Cognitieve gedragstherapie kan de aanpak van voorkeur zijn. Voor meer informatie klik hier (Cognitieve gedragstherapie). Daarnaast maak ik gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), een therapie gericht op de verwerking van schokkende of krenkende ervaringen. EMDR is effectief bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS), maar ook bij psychische klachten als faalangst, spanningen, somberheid en burn-out. Voor meer informatie klik hier (www.act-emdrcentrum.nl). ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is de meest recent ontwikkelde vorm van gedragstherapie. Open staan voor datgene waar je voor wilt staan is een centraal thema., net als het contact maken met je ervaring. Maar waar het tenslotte om draait is gedrag: het ondernemen van actie in de door jou gewenste richting. De naam ACT wordt dan ook uitgesproken als het Engelse "act": handelen.

In de therapie komen ervaringen uit het verleden alleen aan de orde voor zover ze u kunnen helpen bij het begrijpen en oplossen van de problemen die u tegenkomt in het heden. Als dat wenselijk is kan de partner of iemand anders die dicht bij u staat  in de behandeling betrokken worden.

In de loop van de behandeling blijven we samen met regelmaat het effect evalueren. Indien dit nodig is voor de behandeling overleg ik met de verwijzer (vaak de huisarts). Ook rapporteer ik na afloop van de behandeling aan de verwijzer. Dit bespreek ik altijd met u. Wanneer er sprake is van acuut gevaar voor uzelf of anderen ben ik verplicht contact op te nemen met de verwijzer, familie of politie. Indien mogelijk overleg ik dit vooraf met u.

Buiten kantoortijden kunt u in dringende gevallen terecht bij de huisartsenpost in 's-Hertogenbosch, tel. 0900-8860. Tijdens vakanties kunt u zich ook wenden tot mijn waarnemer. Wie dit is laat ik u weten; ook vindt u deze informatie via mijn voicemail en e-mail.

Klik hier voor de ervaringen van cliënten.