Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm is wetenschappelijk goed onderbouwd, praktisch en effectief. Therapeut en cliënt werken samen op een open en gelijkwaardige wijze. Als cliënt zet u zich actief in voor verandering.

In cognitieve gedragstherapie gaan gedragstherapie en cognitieve therapie samen. In de gedragstherapie maakt u samen met de therapeut een analyse van het gedrag dat u moeilijkheden bezorgt en de situaties waarin dit gedrag zich voordoet. Vervolgens wordt gezocht naar meer passend gedrag, waarmee u gaat experimenteren in haalbare stappen. Cognitieve therapie gaat uit van een grote invloed van onze gedachten (cognities) over een situatie, op ons gevoel daarover en op ons gedrag. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut de negatieve gedachten die u heeft rondom belangrijke zaken in uw leven. Samen gaat u op zoek naar adequatere, meer passende en helpende manieren van denken. Afhankelijk van de problematiek kan het accent in de behandeling liggen op het denken, of juist op het doen en laten.

Een voorbeeld: mevrouw Prinsen voelt zich somber en gaat andere mensen steeds vaker uit de weg. Doordat ze steeds minder mensen ontmoet ondervindt ze ook steeds minder hoe plezierig ontmoetingen kunnen zijn. Ze belandt in een vicieuze cirkel en trekt zich nog méér terug. Mevrouw Prinsen blijkt onder meer veel last te hebben van de gedachte “ik ben niet de moeite waard”. Die gedachte maakt haar somber. In de therapie wordt deze gedachte uitvoerig besproken en van alle kanten belicht. Mevrouw Prinsen bedenkt een geloofwaardig en meer realistisch alternatief: “niet iedereen zal mij aardig vinden, maar ik heb mensen om me heen die mij waarderen om wie ik ben”. Die gedachte maakt dat ze zich beter voelt en stelt haar in staat om het onder de mensen komen geleidelijk weer op te bouwen.