Kosten

Kosten

Psychologenpraktijk Liduine Knubben heeft een contract met CZ, VGZ, Zilveren Kruis De Friesland, Menzis, DSW ASR, VRZ en hun labels. De rekening stuur ik via een beveiligd declaratiesysteem rechtstreeks naar deze verzekeraars. Zij kunnen het eigen risico (€ 385 per jaar) rechtstreeks met u verrekenen voor zover u dit nog niet aangesproken heeft. Verdere behandelkosten vergoedt de verzekeraar volledig als het om verzekerde zorg gaat (zie onder).

In het uitzonderlijke geval waarin ik met uw verzekeraar geen contract mocht hebben krijgt u de rekening van mij. Het vergoede percentage is in dat geval afhankelijk van uw polis. De tarieven zijn, conform de NZa-richtlijn, vastgesteld op

  • Kort behandeltraject € 507,62;
  • Middellang behandeltraject € 864,92;
  • Intensief behandeltraject € 1356,25;
  • Ondersteuning bij chronische problematiek  € 1251,70;
  • Onvolledig behandeltraject € 207,19.

(Zie voor specificatie van het aantal behandelminuten de pagina Behandeling.)

Niet alle zorg is verzekerd:
Wanneer uw hulpvraag gaat over werkproblemen, relatieproblemen en zgn. aanpassingsproblemen wordt de behandeling niet door de zorgverzekering vergoed t.g.v. veranderde wetgeving. U kunt dan wel komen voor hulp, maar moet dit zelf bekostigen. Verder verschillen polissen in hun voorwaarden. Ik adviseer u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of uw behandeling vergoed wordt. Bij onverzekerde zorg (OZP) ontvangt u de rekening zelf. Het tarief is dan € 99 per consult. Misschien biedt uw verzekering gedeeltelijke vergoeding vanuit het aanvullend pakket.

Gemist consult:
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen: graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden (zaterdag en zondag niet meegerekend), zo niet dan kan € 99 in rekening gebracht worden. Dit is conform de regelgeving in de gezondheidszorg. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.