Kosten

Kosten

Psychologenpraktijk Liduine Knubben heeft een contract met alle zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW/Stad Holland, ASR, Caresq, Eno, ONVZ, Zorg en Zekerheid en hun labels). De factuur gaat na afronding van de behandeling via een beveiligd declaratiesysteem rechtstreeks naar deze verzekeraars. Zij kunnen het eigen risico rechtstreeks met u verrekenen, voor zover u dit nog niet aangesproken heeft. Het verplichte eigen risico blijft € 385 in 2021. Verdere behandelkosten vergoedt de verzekeraar volledig als het om verzekerde zorg gaat (zie onder).

(Zie voor specificatie van het aantal behandelminuten de pagina Behandeling en voor de specificatie van de voor vergoeding vereiste Verwijsbrief de pagina Praktische informatie.)

Niet alle zorg is verzekerd:
Wanneer uw hulpvraag gaat over werkproblemen, relatieproblemen en zgn. aanpassingsproblemen wordt de behandeling niet door de zorgverzekering vergoed t.g.v. veranderde wetgeving. U kunt dan wel komen voor hulp, maar moet dit zelf bekostigen. Verder verschillen polissen in hun voorwaarden. Ik adviseer u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of uw behandeling vergoed wordt. Bij onverzekerde zorg (OZP) ontvangt u de rekening zelf. Het tarief voor zo'n particulier consult is € 110 (NZa-tarief € 114,41). Het is mogelijk dat uw verzekering gedeeltelijke vergoeding biedt vanuit het aanvullend pakket; deze informatie vindt u in uw polis.

Gemist consult:
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen: graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden (zaterdag en zondag niet meegerekend), zo niet dan kan € 110 in rekening gebracht worden. Dit is conform de regelgeving in de gezondheidszorg. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

NZa-tarieven 2021:

Kortdurend € 522,13
Middellang € 885,01
Intensief € 1434,96
Onvolledig (afgerond na intake) € 228,04