Praktische informatie

Praktische informatie

Waar vindt u de praktijk?
De praktijk ligt in Boxtel op een rustige plek aan de rand van de wijk Munsel (I), centraal en goed bereikbaar. Er is aan de zijkant van het pand voldoende parkeerruimte (de straat is doorgaand).

De Benneken 8
5238 TL Boxtel

Verwijsbrief:
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. De verwijsbrief dient specifiek voor de Basis-GGZ te zijn en geschreven voorafgaand aan de behandeling. Ook staat erin vermeld dat het gaat om (het vermoeden van) een DSM-stoornis en een omschrijving daarvan. Bij aanmelding zonder verwijsbrief ontvangt u de rekening zelf.

Verhindering:
Wanneer u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen verzoek ik u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden, zaterdag en zondag niet meegerekend. Bij niet annuleren en bij annulering korter dan 24 uur voor de afspraak kan tot € 110,27 bij u in rekening gebracht worden i.v.m. de gereserveerde tijd. Dit is conform de regelgeving in de gezondheidszorg. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Wachttijden:

Zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3369_22/1/

Uw privacy:
Vanwege het beroepsgeheim en omdat uw gegevens worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben derden geen toegang tot uw dossier zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw dossier wordt na afloop van de behandeling 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Op uw verzoek kan dit ook eerder gebeuren. Ook overleg met, en rapportage naar de verwijzer bespreek ik met u.

Klachtenregeling:
Soms loopt het niet zoals verwacht: er ontstaat een misverstand tussen u en de psycholoog, de communicatie loopt niet goed of u had een andere verwachting van de behandeling. Spreek dit in elk geval uit! Dan kan e.e.a. meestal snel recht gezet worden. Komen we er in onderlinge samenspraak niet uit, dan kunt zich wenden tot het NIP, de LVVP of het Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg (voor informatie zie de links hieronder). Zij kunnen u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Evaluatie van de behandeling via vragenlijsten:
Voor en na de behandeling wordt u uitgenodigd om via Embloom een online klachtenvragenlijst in te vullen, ter evaluatie van de behandeling. Eventueel gebeurt dit in overleg ook tussentijds, om de behandeling zo nodig bij te sturen.

Links:
www.psynip.nl
www.lvvp.info
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
www.vgct.nl (over cognitieve gedragstherapie)
www.hulpgids.nl (over de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst)